Strafrecht

U kunt bij Van der Wal Advocatenkantoor terecht voor juridische dienstverlening op het gebied van strafrecht en verbintenissenrecht. Tegenwoordig is Van der Wal met name actief op het gebied van strafrecht. De meeste mensen die voor het eerst met politie of justitie in aanraking komen hebben geen idee wat hen te wachten staat. Voor politie en justitie is het dagelijkse kost. Het is daarom niet voor niets dat u recht heeft op juridische bijstand, zodat sprake is van een eerlijk proces. In ieder geval tot u de zaak met uw advocaat heeft kunnen bespreken is het daarom vaak verstandig gebruik te maken van uw zwijgrecht. Hiermee worden uw rechten gewaarborgd.

De advocaat adviseert u, ziet er op toe dat u een eerlijk proces krijgt en wanneer hij het verhoor bijwoont met u uw verklaring doornemen. Het gebeurt regelmatig dat een proces-verbaal van het verhoor onbewust - maar soms zelfs ook bewust - niet overeenkomt met dat wat u heeft verklaard of heeft bedoelen te verklaren. Indien het tot een procedure zal leiden, is het van groot belang dat het proces-verbaal inhoudelijk juist is.

De strafpraktijk bestaat uit vele hennep- en andere drugsgerelateerde zaken, maar ook geweldsdelicten en eenvoudige diefstallen worden binnen de praktijk behandeld. Alle zaken verdienen de volle aandacht. Dit resulteert veelal in een positief resultaat voor de cliënt. Een aantal spraakmakende zaken waarbij Van der Wal optrad: 

 

Moordzaak Twentekanaal 

Vrij recent stond Van der Wal een verdachte bij in een moordzaak/ripdeal in Twente. Tijdens de pro-forma zitting is een uitgebreid betoog gehouden waarna de rechter heeft besloten dat de verdachte de rechtszaak in vrijheid mag afwachten. Cliënt is hierop na 3 maanden voorlopige hechtenis per direct op vrije voeten gesteld. Na in eerste aanleg te zijn veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf is dit vonnis door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem) vernietigd op 27 februari 2017. Cliënt is ontslagen van alle rechtsvervolging voor het wegmaken van een lijk en vrijgesproken voor het bezit van hennep.

 

Motorclub No Surrender MC

Van der Wal is ook regelmatig in het nieuws als 'huisadvocaat' of 'clubadvocaat' van Motorclub No Surrender. Vrij recent een discussie bij RTL Late Night, met Henk Kuipers en John van den Heuvel. Zo staat Van der Wal individuele clubleden bij in juridische procedures, maar behartigt hij ook de juridische belangen van de club die momenteel onder vuur ligt. Politie, justitie en ook burgemeesters hebben de pijlen gericht op de zogeheten Outlaw Motor Gang (OMG). En hierbij gaat men erg ver, naar mening van Van der Wal zelfs veel te ver en daarin staat hij niet alleen. Zo noemt professor Jan Brouwer, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, het in een voorkomend geval zelfs 'blufpoker' en gaat het openbaar ministerie buiten haar boekje door de hele club af te luisteren.

 

Juliët-bende, Ron N.

De voor dubbele moord veroordeelde Ron N. stond Van der Wal als advocaat bij. Ron N. behoorde destijds bij de Juliët-bende in Breda, een zeer gewelddadige criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel, drugsproductie, gijzelingen en ontvoeringen. Van der Wal stond Ron N. bij nadat deze niet was teruggekeerd van verlof. Het Openbaar Ministerie had in dit verband een verzoek gedaan om Ron N. zijn volledige gevangenisstraf van 20 jaar te laten uitzitten en hem geen voorwaardelijke invrijheidstelling te verlenen. In deze zaak diende Van der Wal een verzoek in om de zaak in beslotenheid te behandelen, waarmee de rechter akkoord ging. Uiteindelijk werd van de oorspronkelijk vordering van bijna 7 jaar door de rechter slechts 1 jaar toegewezen.

Beursstraat 11-A
7551 HP Hengelo (OV)

Het kantoor is op werkdagen te bereiken tussen 9:00 en 17:00 uur op 06-83047976
Copyright © 2022 Van der Wal Advocatenkantoor. Alle rechten voorbehouden.